T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
BURSA / OSMANGAZİ - Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi

OSMANGAZİ HALK EĞİTİM'DEN VESÎLETÜ'N-NECÂT PROGRAMI

 Süleyman Çelebi vefatının 600. Yılı nedeni ile Osmangazi Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen bir programla anıldı.

Muradiye Merkez Binada yapılan VESÎLETÜ'N-NECÂT'ın (Mevlid-i_Şerif) müellifi Süleyman Çelebi'yi anma programına çok sayıda kursiyer ve davetli katıldı.

Sade yalın bir Türkçe'yi kullanarak Hz Muhammed (s.a.v)'i övgüyle anlatan Halk dilinde Mevlid/Mevlüd olarak bilinen eserin yazarı Süleyman Çelebi'nin, tarihi kaynaklarda Yıldırım Bayezid devrinde bir süre Dîvân-ı Hümâyun imamlığı yaptığı, 1400 yılında inşası tamamlanan Bursa Ulucamii imamlığına Emîr Buhârî'nin tavsiyesiyle getirildiğini nakledilir.

Programın açılışında bir konuşma yapan Kurum Müdürü Mehmet KÖSE; "Süleyman Çelebi bu topraklarda yetişen, Peygamberimiz Hz. Muhammd (s.a.v)'in sevgisini en veciz bir şekilde gönüllere nakşeden bir gönül eridir.

2022 Yılının, UNESCO 41. Genel Konferans kararıyla ülkemizin önerisi Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, Kuzey Makedonya, Romanya ile Ukrayna'nın desteğiyle Süleyman Çelebi'nin Vefatının 600. Yıl Dönümü olarak Anma ve Kutlama Programına alınmış olması, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN'ın himayelerinde ulusal ve uluslararası etkinliklerle anılması mutluluk vericidir" dedi.

Süleyman Çelebi ile ilgili yapılan alan çalışmalarına ilişkin olarak, 1351 yılında Bursa'da doğduğunun ve yine 1422 yılında Bursa'da vefat ettiğinin anlaşılmakta olduğunu belirten Mehmet KÖSE; Süleyman Çelebi'nin, Ahmed Paşa'nın oğlu ve Orhan Gazi'nin silâh arkadaşı olduğunu, aldığı eğitimle dinî ilimlere hâkim olduğunu, bunun da 1409 yılında kaleme aldığı  Mevlid-i Şerif (vesiletü'n necat) eserinde işlediği konuları, âyet ve hadislerle ustaca desteklemesinden anlaşılmakta olduğunu belirterek, "Süleyman Çelebi'nin Mevlid-i Şerif'i (Vesîletü'n-necât) 1409 yılında Bursa'da kaleme almasıyla ilgili yaygın rivayet şöyledir: Onun Ulucami'de imamlık yaptığı yıllarda bir vâiz Bakara sûresinin 285. âyetini açıklarken peygamberler arasında bir fark bulunmadığını, bu sebeple Hz. Muhammed'in Hz. Îsâ'dan ve diğer peygamberlerden üstün olmadığını söyleyince cemaatten bazıları vâize karşı çıkmış, tartışmalar büyümüş, bu arada Süleyman Çelebi, "Ölmeyip Îsâ göğe bulduğu yol / Ümmetinden olmak için idi ol" beytini söylemiş, halkın çok beğendiği bu beyti, daha sonra büyük bir aşkla Hz. Peygamber'in sevgisini terennüm edecek ve onun hayatının bazı bölümlerini içine alacak şekilde geliştirerek eserini tamamlamıştır.

Sade bir Türkçe ile yazılmış olan eserde fikir, bilgi ve duygular çok sanatkârane bir üslûpla anlatılmıştır. Süleyman Çelebi'nin ifadeleri, dinî heyecanına bağlı olarak gelişip zenginleşmiş ve ona dönemin çizgisini aşan şahsî ve sanatlı özel bir üslûp kazandırmıştır. Bu sebeple Vesîletü'n-necât'ta motiflerin ve edebî sanatların kullanılışı yazarına mahsus olup tamamen orijinaldir. İfadeler halka yönelik konularda çok sade, dinî kavramların anlatımında bazan girift, fakat anlamın derinine inilince gönlü fethedecek özelliktedir" açıklamasında bulundu.

Programa katılan kursiyer ve davetlilere Mevlid şerbeti ikram edildi.

Kabri Bursa'da Çekirge yolunda, Eski Kaplıca yakınlarındaki "Yoğurtlu Baba Zâviyesi" diye bilinen sırt üzerinde bulunmaktadır.

İslam Dini'nde kandil olarak nitelendirilen önemli dinî gün ve gecelerin dışında, çocukların 40'ı çıkınca, bir müslümanın vefatının ardından, adak ve nikâh törenlerinde, hacıların dönüşünde, sünnet cemiyetinde, asker uğurlama gibi vesilelerle Mevlid okunması özellikle Anadolu'da gelenekselleşmiştir.

 

20-09-202220-09-202220-09-202220-09-202220-09-202220-09-2022

 
Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 20.09.2022 - Güncelleme: 22.09.2022 08:16 - Görüntülenme: 346
  Beğen | 4  kişi beğendi