T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
BURSA / OSMANGAZİ - Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN MERKEZİ HALK EĞİTİMLER.

Gelişmekte olan ülkelerin en temel ihtiyacı yetişmiş iş gücü yani nitelikli eleman gereksinimidir. Her ülke eğitim politikasını belirlerken, eğitim çağındaki nüfusunu genel eğitim ve mesleki eğitim diye gruplamalar yaparak, eğitim çağındaki nüfuslarının üretim, gelişim ve yönetim odaklı yönlendirme planlarını yapmaktadır.

Ülkemiz, çalıma iş gücü zenginliği bakımından kurucu üyesi olduğumuz Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında önde gelmektedir. Hal böyle iken; üretim sektöründe, hizmet sektöründe, tarım sektöründe, hayvancılık sektöründe, kültür ve sanat sektöründe çok bileşenli nedenlere bağlı olarak, nitelikli eleman yetiştirmekte sıkıntı çekiyoruz. Kalkınmamızın ve gelişmemizin kompetanı olan bu sektörlere, çarklarının dönmesini sağlayacak yeteri kadar nitelikli eleman yetiştirilememesi Türkiye Yüzyılı’nın hedeflerine ulaşması hem zaman alacak hem de istenilen düzeyde gerçekleşmeyecektir. Öte yandan Meslek Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Üniversitelerin Mesleki Eğitim Bölümleri, iş piyasasının aradığı nitelikte elemanı yetiştirmede yetersiz kaldığı gibi, saha çalışması yaparak hangi iş kolunda ne kadar kalifiye elemana ihtiyaç duyulduğu konusunda da kapsamlı bir çalışma yapmada yetersiz kalmakta ya da yapılamamaktadır. Mesleki eğitimin önemine ilgili kurum ve mesleki örgütler tarafından 10 yıllardır vurgu yapılıyor olmasına rağmen, hâlâ ülkemizde bu alanda söylemlerin eyleme geçirilmesinde önemli bir mesafe kat edilememiş adeta bir kısır döngüdür devam etmektedir. İşte tam bu safhada ülkemizde faaliyet gösteren güzide kurumlarımızdan Halk Eğitimi Merkezleri akıllara gelmekte… Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı faaliyet gösteren Halk Eğitimi Merkezleri, modüler kurs programına dayalı olarak her yaştan insana eğitim hizmeti vermektedir. “Her zaman her yerde herkes için eğitim” anlayışı içinde faaliyet gösteren bu kurumlar, istenilen her yerde, istenilen her alanda ve istenilen her meslek ve iş gurubunda kurs formatında eğitim vererek, çok kısa zamanda kişileri nitelikli hale getirerek çalışma hayatına hazırlamakta ve üretim - hizmet sektörüne nefes aldırmaktadır. Ülkemiz için, sürdürülebilir kalkınmanın, iş piyasasının ihtiyacı olan kalifiye elemanın kısa yoldan yetiştirilmesinde başvurulacak en önemli kurumlar Halk Eğitimi Merkezleridir…

Devletimizin bir kurumu olan Halk Eğitimi Merkezleri, her yaştan herkese modüler programlarla vereceği eğitimler sonucunda, piyasanın nitelikli iş gücü ihtiyacını çok kısa zamanda karşılayacak potansiyele sahiptir.. Yıllarca liselerde, üniversitelerde okuyarak mezun olan ya da olamayan, istediği mesleği yapamayan, bir meslek sahibi olmak isteyen yüz binlerce insanımıza, istedikleri mesleki becerileri kısa yoldan kazandırarak çalışma hayatına dahil etme potansiyeline sahip olan kurumlar Halk Eğitimi Merkezleridir. Aynı zamanda bu kurumların, “ben üretim yapmak istiyorum, daha fazla ihracat yapmak istiyorum, ancak çalıştıracağım kalifiye eleman bulamıyorum” diyen işletmelerin de en büyük nitelikli iş gücü kaynağı olma potansiyeline sahiptir.

Bunun için yapılacakları 5 maddede şöyle özetleyebiliriz. 1. Halk Eğitimi Merkezlerinin zengin işlevi kamuoyuna iyi tanıtılmalı. 2. Alt yapısı uygun olan Halk Eğitimi Merkezleri ile işletmeler direk protokol imzalayarak, ihtiyaç duyulan kalifiye eleman yetiştirme yoluna gidilmesine imkan tanınmalı. 3. Mesleki eğitim alanında kurs faaliyetine katılan kursiyerlere, eğitimleri süresince belli bir ödeme yapılmalı. 4. Alt yapısı uygun olan Halk Eğitimi Merkezleri’ne, eğitimini verdikleri mesleki alana/kursa ilişkin eğitim alan kursiyerlere kalfalık ve ustalık belgesi verebilme yetkisi tanınmalı. 5. Mesleki alanda eğitimini alarak kurs faaliyetini başarıyla tamamlayan kursiyerlerin, protokole bağlı olarak işletmelerde istihdamı sağlanmalı. Özetle; ülkemizde sayıları 1000’e ulaşan Halk Eğitimi Merkezleri’nden, alt yapısı uygun olanların (Ör. Bursa Osmangazi Halk Eğitim gibi) istihdam odaklı mesleki eğitim kurs faaliyetlerine ağırlık vermeleri zaman kaybetmeden sağlanmalıdır.

Bölgesel hatta lokal olarak belirlenecek Halk Eğitimi Merkezleri, yörede ihtiyaç duyulan mesleki çalışmaları yapması yönüyle temayüz etmeli, o özelliği ile tanınır bilinir hale gelmelidir. Mehmet KÖSE Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi Müdürü

 

21-06-202321-06-2023

 
Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 21.06.2023 - Güncelleme: 26.06.2023 13:58 - Görüntülenme: 187
  Beğen | 0  kişi beğendi